Zutnot

22 826 67 07
602 236 686

Odbiory techniczne

Właśnie kupiłeś dom, mieszkanie bądź biuro. Jak najszybciej chciałbyś zacząć się urządzać, ale nie jesteś pewien, czy wszystko jest wykonane zgodnie z zawartą umową?

Nasi rzeczoznawczy chętnie pomogą przy odbiorze nieruchomości, wykryją nawet ukryte usterki i niedociągnięcia. Unikniesz w ten sposób nie tylko wielu starć z deweloperem w przyszłości, lecz także, a raczej przede wszystkim, będziesz mógł bezpiecznie korzystać z nabytej nieruchomości!